အတူတူလေ့လာသူတွေနဲ့   Alex Snow School မှာတွေ့ကြမယ်။

machine-learning

Machine Learning AI ကို အခြေခံကစပြီး လေ့လာချင်သူများအတွက် အခြေခံသိသင့်တဲ့ course roadmap ဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်ကြည့်မယ်။

blockchain-web3

Blockchain နှင့် web3 အတွက် အခြေခံကစပြီး လေ့လာချင်သူများအတွက် အခြေခံသိသင့်တဲ့ course roadmap ဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်ကြည့်မယ်။

fintech-economics

FinTech နှင့် economics အတွက် အခြေခံကစပြီး လေ့လာချင်သူများအတွက် အခြေခံသိသင့်တဲ့ course roadmap ဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်ကြည့်မယ်။