တကယ်လို့ fintech နှင့် economics ဘာသာရပ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေးပြီး လေ့လာလိုသူများအတွက် အောက်ပါ အခြေခံ roadmap အတိုင်း အရင်လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။

အခြေခံ လေ့လာသင့်သော FinTech ဆိုင်ရာ course များ

၁။ The Future of Payment Technologies

၂။ Digital Competition in Financial Services

အခြေခံ လေ့လာသင့်သော Economics ဆိုင်ရာ course များ

၁။ The Cartoon Introduction of Microeconomics

၂။ The Cartoon Introduction of Microeconomics

၃။ Economics of Money and Banking

၄။ The Bitcoin Standard

အထက်ပါ course များအား လေ့လာပြီးမှ သာ မိမိတို့ စိတ်ဝင်စားရာ တစ်ခြားသော course များကို လေ့လာစေချင်ပါတယ်။